Asiakkaat


Fyyri liittyi kesällä -2017 osaksi Solidabis Oy:tä, jossa fyyriläiset muodostavat palvelumuotoilutiimin. Lue lisää asiakkaistamme osoitteessa http://www.solidabis.com/fyyri/

 
 

Maanmittauslaitos

MaanmittauslaitosSuurin asiakkaamme on Maanmittauslaitoksen ICT-yksikkö, joksi Maa- ja metsätalousministerion tietopalvelukeskus (Tike) organisaatiomuutoksessa 2014 lopussa muuttui. Tiken kanssa Fyyri on toiminut yhteistyössä jo vuodesta 2009 alkaen.

Maanmittauslaitoksen kautta palvelemme myös seuraavia hallinnon yksikköjä: Maa- ja metsätalousministeriöSosiaali- ja terveysministeriö, Evira, Valvira, Tukes, aluehallintovirastot, ELY-keskukset sekä maaseutuvirasto.

 

Mm. näissä palveluissa olemme olleet / olemme edelleen mukana hyvää käyttökokemusta varmistamassa:

  • Viljelyyn liittyvät sähköiset palvelut kuten Tukisovellus ja Vipu
  • Hallinnon sähköiset palvelut
  • Eläinten hyvinvointiin liittyvät palvelut
  • Pääsynhallinta-järjestelmä
  • Kala- ja riistatalouden palvelut kuten Riistavalvontarekisteri, eLogbook, Seuraamus, Kalatalouden keskusrekisteri (Kake), Sähköinen istutusrekisteri ja Kalastusrajoitus-palvelu
  • Elintarvikevalvonnan palvelut kuten Oiva
  • Ympäristöterveydenhuollon palvelut kuten valvontayksikköjen hallintajärjestelmä VYHA

Maamittauslaitoksen projekteissa teemme niin käyttäjätutkimuksia, käytettävyystestausta, konseptointia kuin käyttöliittymäsuunnitteluakin.

 
 

Yle

Ylelle olemme tehneet käytettävyyskonsultointia, joka on sisältänyt lokalisoinnin suunnnittelua, käytettävyyden arviointia, ratkaisujen ideointia ja menetelmäopastusta.
Yle-logo_RGB_turkoosi-250x250tp

HeiaHeia

HeiaHeialle teimme käytettävyysarvioinnin ja parannusehdotukset HeiaHeia työpaikoille -sovelluksen admin-toiminnoille.

HeiaHeia for Workplaces

Lumi HK

Lumi HK:lle teimme käytettävyysarvioinnin parannusehdotuksineen.

Lumi HK

Cramo koulu

Cramo koululle teimme käytettävyysarvioinnin parannusehdotuksineen.

Cramo koulu